top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI – LOCUSKIDS

Bu Gizlilik Politikasında; Sidar Demirci Locus Interiors İçmimarlık Tasarım Stüdyosu’nun www.locuskids.com internet sitesini (“Site”) kullanmanız ile Site’nin sağladığı fonksiyonlardan yararlanmanız sırasında (“Hizmetler”) kişisel verilerinizi nasıl topladığı, işlediği, paylaştığı ve koruduğunu açıklamaktadır. Şirket, kişisel verileri bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde işleyebilir.

Bu Gizlilik Politikası, Site Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Burada tanımlanmamış olan tüm terimler, Site Kullanım Koşulları dokümanında belirtilen anlamda tanımlanmış kabul edilecektir. Bu Gizlilik Politikasında yer verilmeyen tüm konularda Site Kullanım Koşulları uygulanacaktır.

Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, yorum, bilgi, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır.

Locus Kids, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Tarafımızdan toplanan kişisel bilgileriniz nelerdir?

Site’yi kullanmanız ve Hizmetlerimizden yararlanmanız sırasında ve vasıtasıyla; adınız, soyadınız, kullanıcı hesabınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, Site’deki kullanıcı adınız, bulunduğunuz ülke ve konumunuz gibi kişisel verilerinizi ve Site’yi kullanmanızla ilgili olarak elde ettiğimiz IP ve log kayıtlarınızı toplayabilmekteyiz.

Sizin hakkınızda topladığımız tüm kişisel bilgileri “kişisel bilgiler” veya “kişisel veriler” olarak da adlandırırız. Kişisel veriler veya bilgiler, kimliğinizi tespit etmek için kullanılabilecek bilgileri ve verileri ifade eder.

Yerel Mevzuatlar

Bu Gizlilik Politikasının hükümleri tüm kullanıcılarımız için geçerli olacaktır. Bununla birlikte, diğer bazı ülkelerin kişisel bilgi ve verilerin korunmasına ilişkin farklı mevzuatları olabilir. Örneğin, Avrupa Birliği Ülkeleri tarafından kabul edilen direktif ve uygulamalar kişisel bilgi ve verilerin korunmasına ilişkin farklı standartlar getirebilmektedir.

Kullanıcılar; Şirketin, iştiraklerinin ve bağlı şirketlerinin Avrupa Birliği dışında yerleşik olabileceğinin farkında olduklarını ve kişisel bilgi ve verilerinin bu Gizlilik Politikası kapsamında toplanması, kullanılması ve aktarılması için izin verdiklerini kabul ve beyan etmektedir. Bununla birlikte, Şirket, Avrupa Birliği Direktifinde öngörülen zorunlu korumayı sağlamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

Şirket’in işbu Gizlilik Politikasındaki taahhüdü, sizin ülkenizdeki mevzuata uygun şekilde hareket etme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz.

Bu Gizlilik Politikasındaki özel hükümler saklıdır.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

Geçerli kanunlar kapsamında izin verilmesi kaydıyla, kişisel bilgi ve verilerinizi özellikle aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz.

 1. Sizi kaydetme ve Hizmetlerimizi kullanabilmenize olanak tanıma,

 2. Kullanım Koşulları’nda belirtilen ürünleri (iç mimarlık projesi gibi) sizin talebiniz doğrultusunda ve size özel olarak hazırlama,

 3. Sizi Şirketin en son ürünleri ve hizmetleri hakkında e-posta, SMS ve diğer benzeri elektronik iletişim metotlarıyla ve Site veya Hizmetler ile ilgili olarak size bildirim gönderme, reklam veya resim gösterme gibi çeşitli yöntemlerle bilgilendirme,

 4. Ürünlerimizi, Hizmetlerimizi, içeriklerimizi ve reklamlarımızı iyileştirme,

 5. Sizlere içeriklere, kanallara ve diğer ürünlerimizi satın almanıza ilişkin öneriler sunma,

 6. Elde ettiğimiz veriler ile bu Gizlilik Politikası kapsamındaki verileri eşleştirerek analiz etme, satış birimi, teknik servis birimleri ile diğer cihazlarınızdan elde ettiğimiz verilerinizle eşleştirme ve bu şekilde Hizmetlerimizi, ürünlerimizi, içerikleri ve reklamlarımızı iyileştirme ile satış sonrası destek hizmetlerimizi daha iyi ve isabetli şekilde sunma,

 7. Satın almalar hakkındaki iletişimler ve hüküm, koşul ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli bildirimleri gönderme,

 8. Dolandırıcılık veya güvenlik konularını (istenmeyen e-postaların filtrelenmesi dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ya da teknik konuları tespit etme, engelleme veya başka bir şekilde ele alma

Geçerli kanunlar kapsamında izin verildiği ölçüde, Hizmetlerimiz veya Site yoluyla veyahut da diğer kanallarımızdan Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgi ve verileri diğer yollarla bize sunduğunuz bilgilerle birleştirebilir ve bu bilgileri birleşik bir veri tabanında veya ayrı veri tabanlarında birlikte saklayabiliriz.

Şirket, kişisel bilgi ve verilerinizi gerekenden daha uzun bir süre saklamayacaktır. Kişisel bilgilerinizi meşru gerekçelerle tutmamız gerekmediği takdirde ve ölçüde, hizmetlerimizi artık kullanmadığınızı bize bildirdiğinizde kişisel bilgi ve verilerinizi sileceğiz veya anonimleştireceğiz. Kişisel Verilerinizin silinmesi yalnızca makul olmayan bir çabayla mümkün olacaksa, Kişisel Verilerinizi silmek yerine anonimleştireceğiz; bunun da mümkün olmaması halinde ise kilitleyeceğiz. Hakkınızda aşırı miktarda Kişisel Veri ya da toplanma amacıyla ilgili olmayan herhangi bir bilgi toplamayacağız.

Pazarlama Faaliyetleri

Özellikle Size reklamları ve promosyon ürünlerini sunmak ve yeni ürünlerimiz ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bilgiler hakkında Sizi bilgilendirmek başta olmak üzere, kişisel bilgi ve verilerinizi pazarlama amaçlarıyla kullanabiliriz. Daima söz konusu kullanımın geçerli kanunlara uygun olması kaydıyla, bu durum Hizmetleri, Sitemizi ve sair uygulamalarımızı kullanımınıza bağlı olacaktır.

Bu tür reklam, pazarlama veya promosyon ürünlerini, söz konusu ürünleri e-posta ve/veya posta ya da diğer iletişim yollarıyla almayı tercih etmeniz halinde Size göndereceğiz. Bulunduğunuz yetki alanına göre ve ülkenizdeki geçerli kanunlara uygun şekilde Size herhangi bir pazarlama veya promosyon materyali göndermeden önce ya da Size herhangi bir ürün veya hizmet tanıtımı bilgisi göndermeden önce, söz konusu kullanım için açıkça izin vermenizi isteyebiliriz.

Bu tür her postadaki abonelik iptali bilgilerini kullanarak, kullanıcı profilinizi veya hesap bilgilerinizi güncelleyerek ya da bizimle iletişime geçerek doğrudan pazarlama ile ilgili tercihleriniz konusundaki fikrinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde, söz konusu kişisel bilgi ve verilere bu Gizlilik Politikasının hükümleri kapsamında ihtiyaç duyduğumuz ya da Size hizmetlerimizi sunmaya devam ettiğimiz ölçüde, kişisel bilgi ve verilerinizi veri tabanlarımızdan silmeyeceğiz.

Üçüncü Kişilere Ait Uygulamaların, Yazılımların veya Hizmetlerin İşlediği Veriler

Hizmetleri kullanmanız sırasında çeşitli üçüncü kişilerin sunduğu birçok uygulamayı, yazılımı veya hizmeti kullanabilirsiniz. Bu uygulama, yazılım veya hizmetler sizin kişisel bilgi ve verilerinizi işleyebilir. Söz konusu uygulama, yazılım ve hizmetler kendi kullanım koşullarına ve gizlilik politikalarına tabidir. Dolayısıyla bunların faaliyetlerinden dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması

Prensip olarak, kişisel bilgi ve verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız veya üçüncü taraflara açıklamayız. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda Şirketin kişisel bilgi ve verilerinizi paylaşması veya kullanması gerekebilir:

 1. Hizmetleri sunmak için zorunlu olması,

 2. Yasal süreçlerimize uymak için zorunlu olması,

 3. Yasal bir yükümlülüğe ya da adli, kamusal ve resmi bir makamın kararına uymak için kişisel bilgi ve verilerinizin açıklanmasının gerekmesi ya da ulusal güvenlik, kanunun uygulanması veya kamusal öneme sahip diğer hususlarla ilgili bir zorunluluk olması,

 4. Dış hizmet alımı yaptığımız sunucu sağlayıcılar veya bulut bilişim sağlayıcıları gibi üçüncü kişilerle kişisel veri paylaşımı yapılmasının alınan hizmet kapsamında gerekli olması,

 5. Geçerli kanunlarla bunu yapmamıza izin verilmesi.

Kişisel bilgi ve verilerinizi üçüncü taraflara bu Gizlilik Politikasında açıklananlar dışındaki bir amaçla sunmayacağız ve Kişisel bilgi ve verilerinizi satmayacağız.

Kişisel Verilere İlişkin Güvenlik Önlemleri

Şirket, kişisel bilgi ve verilerinizi kaybolma, çalınma ve suiistimalin yanı sıra, yetkisiz erişim, açıklama, değiştirme ve imhaya karşı korumak için idari, teknik, örgütsel ve fiziki önlemler gibi tedbirler alır.

Geçerli kanunlar uyarınca zorunlu olan standartlara uysak dahi, Kişisel Verilerinizin güvenli olmayan yollarla sunulduğunda veya başka bir şekilde bildirildiğinde güvenli olduğunu garanti edemeyiz.

Kişisel bilgi ve verilerinizin güvenliğini şifreleme, parola koruması ile ve kişisel bilgi ve verilerinize erişimi kısıtlayarak koruruz.

Bu tür tedbirler alsak bile, her zaman kişisel bilgi ve verilerinizi güvende ve emniyet altında tutmaktan, bariz kullanıcı kimlikleri veya şifrelerinden kaçınmaktan, şifrenizi düzenli aralıklarla değiştirmekten ve ayrıca, şifrenizi/şifrelerinizi açıklamadığınızdan veya başka birinin Sizin kullanıcı hesabınız ile kişisel bilgi ve verilerinize erişmesine izin vermediğinizden emin olmaktan daima siz sorumlusunuz.

Dış İçerik Kaynaklarına Verilen Bağlantılar

Hizmetlerimiz, sizi kontrolümüz dışındaki diğer web sitelerine, hizmetlere veya dış içerik kaynaklarına yönlendiren bazı hizmetler ve bağlantılar içerebilir. Bu yönlendirmelerden ve ayrıca diğer web sitelerinde paylaştığınız kişisel bilgi ve verilerin korunmasından ve gizliliğinden sorumlu değiliz. Bu tür durumlar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyiz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Şirket, farklı zamanlarda bu Gizlilik Politikasını değiştirebilir ve güncelleyebilir. Şirket, bu Gizlilik Politikasındaki önemli değişiklikleri veya ilaveleri size bildirecek ve Şirkete verilen e-posta adresiniz yoluyla ya da bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden haberdar olmanızı sağlayacak uygun başka bir yolla Size değiştirilmiş sürümün bir kopyasını sunacaktır.

Gizlilik Politikasına Erişim ve Onayın Geri Alınabilmesi

Kabul etmiş olduğunuz son “Locus Kids Gizlilik Politikası” içeriğini Site’de ilgili link üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Gizlilik Politikası’na verdiğiniz onay geri almanız halinde Hizmetlerimiz’in tamamını kullanamayabilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Uygulanabilir mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için şu iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz: locusicmimarlık@gmail.com

Kişisel Bilgi ve Verilerinizle İlgili Olarak Bizimle İletişime Geçme

Gizliliğe ve bu Gizlilik Politikasına bağlılığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

bottom of page